Jak na založení s.r.o.? díl 3. – Předmět podnikání

Předmět(y) podnikání

Stejně jako sídlo musí mít každé s.r.o. i nějaký předmět podnikání. Nejčastěji se jedná o živnostenská oprávnění vycházející ze zákona o živnostenském podnikání (dříve živnostenský list), avšak mohou nastat i situce kdy předmětem podnikání není živnost, ale jiná činnost, která se řídí jiným zákonem, například zákonem o zemědělství atd. O živnosti žádá budoucí jednatel(é), který je ustanoven v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 3. – Předmět podnikání“