Jak na založení s.r.o.? díl 4. – Společníci s.r.o.

Společníci s.r.o.

Každé s.r.o. musí mít minimálně jednoho společníka, maximální počet společníků je libovolný. Každý společník ručí za závazky společnosti, pokud je společníků více, tak všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Společník vlastní v s.r.o. podíl, který je vyjádřen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem (který musí být oceněn). Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 4. – Společníci s.r.o.“