Jak založit s.r.o. online?

Dnes si představíme službu Zalozeni.cz, která nabízí založení s.r.o. online a to téměř zdarma respektive za soudní poplatky a s nízkou, ne-li nejnižší marží za založení společnosti. Pokud mluvíme o službě online, tak se to vzhledem k právním úkonům samozřejmě neobejde alespoň bez jedné návštěvy pošty. Nicméně jedna návštěva je prakticky nic oproti obíhání úřadů, pokud byste si zakládali společnost sami.

Co za Vás tato služba udělá?

 • provede Vás celým procesem založení, telefonické a emailové konzultace jsou samozřejmostí
 • ověří Vám zdarma název společnosti, jedná se o lustraci prostřednictvím notáře v systému obchodního rejstříku
 • vyhotoví veškeré dokumenty nutné k založení společnosti a zašle Vám je v elektronické podobě online
 • navštíví 2x notáře – jednou pro sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a podruhé kvůli zápisu společnosti do obchodního rejstříku
 • v případě nízkého kapitálu, založí v bance účet pro základní kapitál a složí kapitál na účet
 • navštíví 2x živnostenský úřad
 • dodá Vám stejnopis notářského zápisu do archivu společnosti
 • připraví Vám registrační soubor k dani právnických osob
 • informuje Vás o každé fázi založení společnosti a mnoho dalšího

Jinými slovy založí Vám společnost přímo na míru.

Jak to celé probíhá?

Jak již bylo řečeno 90% z celého procesu probíhá online v několika fázích:

Objednávka

Objednávka představuje jednoduchý online formulář, kde si vyberete službu založení, popřípadě doplňkovou službu sídlo společnosti nebo složení vyššího základního kapitálu. Vyplníte Vaše základní nacionále a především email na, který Vám přijde obratem online formulář pro založení společnosti.

Online formulář

Online formulář se skládá ze tří respektive ze čtyř kroků, jimi jsou :

 1. vyplnění názvu společnosti, sídla společnosti, počtu jednatelů a společníků a výši základního kapitálu
 2. vyplnění údajů o každém jednateli a společníkovi, způsobu jednání jednatelů a výši podílů každého jednatele
 3. selekce živnostenských oprávnění
 4. kontrola vyplněných údajů a odeslání formuláře ke zpracování

Schválení názvu společnosti notářem

Tento krok je nejzásadnější pro veškerou přípravu dalších dokumentů a vzhledem k tomu, že notář, který schvaluje název je vlastně jakýmsi garantem pro jeho zápis do obchodního rejstříku.

Příprava dokumentů

Pracovníci zalozeni.cz Vám připraví individuálně veškeré dokumenty, ať už prohlášení jednatele, souhlas s umístěním sídla, plné moci, prohlášení správce vkladu nebo prohlášení odpovědného zástupce, prostě všechny dokumenty, které jsou nutné pro založení Vaší konkrétní společnosti. Poté Vám je zašle emailem ke kontrole a podpisu.

Návštěva CzechPointu, nejlépe pošty

Zde přichází na řadu Vaše osobní účast, kdy je nutné zajít nejlépe na poštu s pobočkou CzechPointu, kde jednak ověříte podpisy na dokumentech, získáte výpis z rejstříku trestů či například ověřené kopie dokumentů pro prokázání odborné způsobilosti k získání specifických živnostenských oprávnění. Následně tyto dokumenty můžete rovnou odeslat nebo s nimi dojít do kanceláře zalozeni.cz

Platba

Vzhledem k tomu, že se zakládá společnost přímo na Vás, je nutné uhradit poplatek za založení společnosti ještě před zahájením samotného procesu založení.

Proces založení společnosti

Od obdržení a kontroly dokumentů začíná celý proces založení společnosti od sepsání zakladatelského dokumentu až po přidělení IČO.

Banka

Pokud máte vlastní vyšší základní kapitál, čeká Vás ještě cesta do banky, kde založíte účet pro základní kapitál, složíte jej a obdržíte potvrzení o složení kapitálu, které je nutné doručit opět do kanceláře poskytovatele. V případě, že si zvolíte kapitál do 100,- Kč, tento krok provádí v celém rozsahu právě zalozeni.cz

Notifikace

O každé fázi založení jste informováni prostřednictvím notifikačního rozhraní a prostřednictvím emailu, víte tedy přesně, ve které fázi se založení společnosti nachází.

Po založení společnosti

Po úspěšném založení společnosti obdržíte veškeré nutné dokumenty jako stejnopis notářského zápisu nebo výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. Dále Vám připraví soubor k registraci k dani z příjmu právnických osob.

Kde službu najdete?

Služba běží na webové stránce https://www.zalozeni.cz

Kolik to stojí?

Založení s.r.o. stojí 6999,- Kč, Cena je konečná včetně všech poplatků notáři (notářský zápis, zápis do OR) a živnostenskému úřadu. Za tuto cenu máte tedy hotové s.r.o., s kterým můžete po zápisu do obchodního rejstříku ihned podnikat. Tak ať se daří!