Jak se stát živnostníkem (OSVČ)?

Rozhodli jste se zaměstnání pověsit na hřebík? Nebo máte po škole a chcete se dát na dráhu živnostníka? Nyní si povíme něco o získání živnostenského oprávnění a všech úkonech s tím spojených.

Druhy živnostenských oprávnění

V první řadě si musíme položit otázku, o jakou živnost máme zájem, respektive v čem konkrétně chceme podnikat. V ČR jsou čtyři druhy živností:

  1. volné – jak již název napovídá, pro tuto živnost není zapotřebí žádné vzdělání ani praxe, tudíž o ni může žádat každý. Volná živnost obsahuje 79 (dříve 80) oborů činností jako například maloobchod a velkoobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých atd. seznám všech činnosti naleznete zde http://www.seznamzivnosti.cz/volne/
  2. řemeslné – k řemeslným živnostem je již nutné vzdělání v oboru (řemesle) nebo lze toto vzdělání nahradit praxí, nebo kombinací obojího, mezi řemeslné živnosti patří například Pekařství, cukrářství, Zednictví, Hostinská činnost atd.
  3. vázané – stejně jako řemeslné živnosti, tak i vázané vyžadují vzdělaní, zpravidla vysoké či vyšší nebo s maturitou v kombinaci s praxí. Mezi vázanými živnosti můžeme najít kupříkladu Projektová činnost ve výstavbě, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Provozování autoškoly a jiné.
  4. koncesované – koncesované živnosti jsou jednak volné, jako například prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nebo Autodoprava do 3,5t, nebo opět vyžadují odbornou způsobilost, či finanční způsobilost, pojištění atd jako u autodopravy nad 3,5t.

Odbornou způsobilost ke každé živnosti naleznete zde https://www.zalozeni.cz/odborna-zpusobilost/ . V případě, že nesplňujete odbornou způsobilost vy, může Vám ji „dodat“ garant, který ji splňuje. Garantem může být fyzická osoba, která je bezúhonná a může poskytnout odbornou způsobilost pro danou živnost maximálně čtyrem subjektům.

Sídlo OSVČ

Jako každá právnická osoba, tak i OSVČ musí mít své sídlo, které je veřejné v registru živnostenského podnikání. Sídlo musí být řádně označeno dle zákona. Pro vznik sídla je nutný souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti nebo jednotky s úředně ověřeným podpisem. V případě, že nemáte kam umístit sídlo společnosti (nemáte nemovitost, majitel kanceláře kde podnikáte vám nechce udělit souhlas atd) můžete využít služeb virtuální kanceláře např. https://www.sidlo.biz/

Návštěva živnostenského úřadu

Pro zřízení živnostenského oprávnění, můžete navštívit jakýkoliv živnostenský úřad v ČR. S sebou si vezměte platný doklad totožnosti, souhlas s umístěním sídla, popřípadě dokumenty prokazující odbornou způsobilost a 1000,- Kč v hotovosti pro zaplacení správního poplatku za vydání živnostenského oprávnění. Většinou jsou úřední hodiny v pondělí a středu. Až se dostanete na řadu, stačí říci úředníkovi (úřednici) o jaké živnostenské oprávnění máte zájem, v případě, že splňujete všechny náležitosti, tak úředník s vámi sepíše žádost, vyinkasuje 1000,- Kč a nejlépe obratem vám vystaví živnostenské oprávnění, někdy je nutná druhá návštěva, kdy vám teprve oprávnění vydá.

Sociální a zdravotní pojištění

Je nutné si uvědomit, že sociální a zdravotní pojištění musíte platit ať vyděláváte či nikoliv, začínáte na nejnižších zálohách, které v roce 2018 činí v součtu něco přes čtyři tisíce Kč. Při žádosti o vydání živnostenského oprávnění se vás úředník nejspíš zeptá zda chcete registrovat k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, tuto službu můžete využít, nicméně si raději ověřte například za další týden, zda opravdu tato registrace nastala.

Datová schránka

Dále doporučuji si po vydání živnostenského oprávnění zřídit datovou schránku pro fyzickou podnikající osobu. Bude se vám hodit pro každodenní komunikaci s úřady ČR.