Jak registrovat firmu k DPH?

Tento článek není o vyplnění formuláře, byť je to samozřejmě první krok k registraci, ale o jakémsi postupu jak dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty získat. Tento postup neberte prosím jako zaručený recept, jak se stát plátcem DPH, protože finanční úřad není povinen vás k DPH registrovat. Ty tam jsou doby, kdy jste se dostavili na finanční úřad, vyplnili formulář a za 15 minut jste odcházeli jako plátce DPH. Dnes je proces registrace poměrně časově náročnou záležitostí s zdánlivě nejistým výsledkem.

Kdo může žádat o registraci k DPH?

Opomeneme-li povinnou registraci k DPH, kdy váš obrat překročí 1 milion korun během 12 (nebo méně) po sobě následujících kalendářních měsíců a chcete se tedy stát dobrovolným plátcem DPH, je dle nařízení generálního ředitelství finanční správy pro získání registrace nutné, aby právnická či podnikající fyzická osoba mimo jiné zahájila ekonomickou činnost! Z toho plyne, že nelze zažádat o plátcovství DPH bezprostředně po založení společnosti nebo živnosti (OSVČ).

Zahájení ekonomické činnosti

Jak již bylo uvedeno, bez ekonomické činnosti můžete na plátcovství DPH zapomenout. Je tedy nutné začít prokazatelně fakturovat a inkasovat. Jinými slovy, vydat několik daňových dokladů (faktur) za prodej zboží či služeb a taktéž obdržet platby za tyto produkty nebo služby, nejlépe bezhotovostně prostřednictvím bankovního účtu.

Dodavatelé a odběratelé

Sepište si seznam vašich dodavatelů a odběratelů, nejlépe plátců DPH. Není od věci si uchovat i obchodní korespondenci mezi vámi a dodavateli či odběrateli, ať už listinou či emailovou. Dále je vhodné sepsat i nějaké obchodní smlouvy s vašimi partnery atd. Veškeré tyto dokumenty a doporučuji přiložit k přihlášce k DPH.

Byznys plán

Napište několika větami byznys plán, stručné pojednání o tom v čem budete a s kým podnikat, a proč byste se měli stát plátcem DPH, například mezinárodní obchod nebo obchod s jinými plátci DPH atd.

Účetní

Je vhodné také uvědomit finanční úřad o tom, kdo bude zpracovávat účetnictví vaší firmy. Pokud nejste sami účetním, budete muset jako plátce DPH každý měsíc podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení a proto není na škodu oznámit finančnímu úřadu, že jste na tuto činnost dokonale a odborně připraveni, a že bude vaše účetnictví vedeno v souladu s zákonem.

Označení sídla

Označte si sídlo firmy nebo OSVČ podle zákona, pokud máte sídlo u pronajímatele kanceláře nebo poskytovatele virtuálních sídel, dbejte na to, aby bylo sídlo řádně označeno, ať už na nemovitosti či nebytové jednotce a mějte k dispozici smlouvu o pronájmu.

Webová prezentace

Připravte nebo si nechejte připravit jednoduchou webovou prezentaci, kde představíte své služby či produkty. V dnešní době, kdy náklady na doménu a webhosting se blíží k nule, je to nejlevnější prezentační kanál a věřte nebo ne i to posuzuje finanční úřad při registraci k DPH.

Jak podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty?

Pokud jste právnická osoba, máte pouze jednu možnost, a to podat přihlášku prostřednictvím datové schránky. Činíte-li tak jako OSVČ, doporučuji abyste si nejdříve založili datovou schránku pro podnikající fyzické osoby (OSVČ), jednak jakákoliv komunikace s finančním úřadem prostřednictvím datové schránky je o dost rychlejší než cestou návštev či korespondence a za druhé, působí to důvěryhodněji. V neposlední řadě, přihlášku k registraci vyplníte online na https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=IRSPH1 a v závěru budete moci si stáhnout přihlášku ve formátu určeném právě pro datovou schránku. Po vyplnění a stažení přihlášky ji jednoduše odešlete jako přílohu v datové schránce. Mezi přílohy nezapomeňte přiložit i výše uvedené seznamy, faktury, smlouvy, seznamy, byznys plán, informace o účetním atd.

Registrujte se k více daním

Ještě předtím (nebo minimálně současně) se registrujte k dani z příjmu právnických osob, dále se můžete registrovat k silniční dani (vzhledem k tomu, že se chcete stát plátcem DPH, obecně se předpokládá, že budete mít roční tržby přes milion korun, s tím je dána i koupě automobilu pro účely firmy atd)

Nebojte se komunikovat a argumentovat

V nejlepším případě po odeslání výše uvedeného, vám finanční úřad do několika málo týdnů schválí registraci k DPH a máte vyhráno. V horším případě vás finanční úřad vyzve k doplnění přihlášky o další dokumenty či informace. V takovém případě neotálejte s odpovědí a s poskytnutím dalších dokumentů, popřípadě se snažte argumenty vysvětlit, proč byste se právě vy měli stát plátci DPH.