Jak na založení s.r.o.? díl 7. – Rozpočet

Nejdříve začneme rozpočtem na založení s.r.o. v roce 2018. Níže uvedená celková cena je spíše orientační, vždy závisí na počtu ověřovaných listin, času, který strávíte sháněním všech podkladů, cestovného (někdo může mít notáře, živnostenský úřad, banku nebo poštu za rohem, jiný ve vzdáleném větším městě atp.) Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 7. – Rozpočet“

4 způsoby, jak eliminovat chyby ve vaší práci

Zbytečné chyby v práci se týkají všech povolání. Níže uvedené tipy jsou vhodně uplatnitelné pro kancelářskou práci, ale základní sdělení je podobné i pro manuální tvorbu. Uplatňováním těchto čtyř způsobů můžete výrazně snížit přítomnost chyb ve vaší tvorbě. Pokračovat ve čtení „4 způsoby, jak eliminovat chyby ve vaší práci“

Jak na založení s.r.o.? díl 6. – Kompletce podkladů

Již jsme si vysvětlili nejdůležitější součásti každého s.r.o. – Název společnosti, Sídlo společnosti, Předměty podnikání, Společníky a jednatele, nyní si připravíme veškeré podklady, dokumenty a doklady pro založení společnosti s.r.o. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 6. – Kompletce podkladů“

Jak na založení s.r.o.? díl 5. – Jednatel(é)

Za s.r.o. může jednat jednatel nebo zmocněnec jednatele na základě plné moci a nebo prokurista. Při založení společnosti je nutné jmenovat prvního jednatele čí více jednatelů. Pokud jich je více, je nutné také určit způsob jednání, zda jednají samostatně nebo společně. Jednatelem může být jakákoliv bezúhonná fyzická či právnická osoba (jiné s.r.o., a.s. atp). V případě, že je jednatelem právnická osoba, je nutné uvést i bezúhonnou fyzickou osobu, která při výkonu funkce zastupuje právnickou osobu. První jednatel(é) také žádají o vydání prvních živnostenských oprávnění. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 5. – Jednatel(é)“

7 tipů, jak tvořit kvalitní obsah za každé situace

Víme, že kvalitní obsah je předpokladem pro úspěšný web, který si zamilují nejenom uživatelé, ale i vyhledávače. Pravidelnou péčí o publikované články, obrázky a videa si zajišťujete marketing prospěšný z dlouhodobého hlediska. Navíc můžete tvorbu obsahu využít jako příležitost pro prezentaci vlastním služeb, dovedností a hlavně výsledků. A jak tvořit kvalitní obsah, i když se vám zrovna nechce a máte menší tvůrčí krizi?

Pokračovat ve čtení „7 tipů, jak tvořit kvalitní obsah za každé situace“

Jak na založení s.r.o.? díl 4. – Společníci s.r.o.

Společníci s.r.o.

Každé s.r.o. musí mít minimálně jednoho společníka, maximální počet společníků je libovolný. Každý společník ručí za závazky společnosti, pokud je společníků více, tak všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Společník vlastní v s.r.o. podíl, který je vyjádřen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem (který musí být oceněn). Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 4. – Společníci s.r.o.“

Jak na založení s.r.o.? díl 3. – Předmět podnikání

Předmět(y) podnikání

Stejně jako sídlo musí mít každé s.r.o. i nějaký předmět podnikání. Nejčastěji se jedná o živnostenská oprávnění vycházející ze zákona o živnostenském podnikání (dříve živnostenský list), avšak mohou nastat i situce kdy předmětem podnikání není živnost, ale jiná činnost, která se řídí jiným zákonem, například zákonem o zemědělství atd. O živnosti žádá budoucí jednatel(é), který je ustanoven v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 3. – Předmět podnikání“

Jak na založení s.r.o.? díl 2. – Sídlo s.r.o.

sídlo s.r.o.

Další nedílnou součásti každého s.r.o. respektive každé právnické či podnikající fyzické osoby (OSVČ) je sídlo (adresa) na území ČR, které je zapsáno a publikováno v obchodním respektive živnostenském rejstříku. Zde si ukážeme, jaké možnosti máte při získáni souhlasu s umístěním sídla pro vaše s.r.o. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 2. – Sídlo s.r.o.“

Jak na založení s.r.o.? díl 1. – Název společnosti

Ještě předtím, než se pustíme do samotného založení společnosti, je nutné si v klidu sednout, dát si například kávu a promyslet veškeré náležitosti, které jsou nutné pro každou společnost s ručením omezeným:

Název společnosti

Vymyslet v dnešní době název společnosti se stává novodobou alchymií, a to proto, protěže název společnosti musí odpovídat určitým pravidlům, aby byl notářem a soudem schválen a zapsán do obchodního rejstříku. Pokračovat ve čtení „Jak na založení s.r.o.? díl 1. – Název společnosti“

Vše, co potřebujete vědět o dropshippingu

Co to je?

Dropshipping (nebo také dropshipment) je obchodní spolupráce mezi dvěma internetovými obchody (tedy eshopy), kdy maloobchodní prodejce nabízí zboží svého velkoobchodního dodavatele.

Dropshipping je vhodný pro mladé začínající podnikatele, kteří nemají dostatek financí na potřebné zboží a pronájem skladových prostorů. Pokračovat ve čtení „Vše, co potřebujete vědět o dropshippingu“