EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je evidence jakékoliv tržby obchodníka online na serveru Finanční správy. Obratem pokladna obchodníka opět online obdrží unikátní kód, který je vytištěn se všemi ostatními údaji na účtence. Tuto účtenku můžete použít jako los ve slosování o ceny v Účtenkovce. Od roku 2019 se počítá pro malé podnikatele i s tzv offline účtenkou, kdy jsou účtenky vydávány z bloku, který lze vyzvednout u Finanční správy a jednou čtvrtletně se zasílá přehled vydaných účtenek Finančnímu úřadu.