DPH

Daň z přidané hodnoty (zkr. DPH) je nepřímá daň, která zatěžuje ekonomické subjekty neplátce DPH a především konečné spotřebitele – nejvíce občany ČR. Zjednodušeně se jedná o povinnou daň, která se připočítává k cenám služeb a zboží. Plátci DPH si tuto daň po zaplacení mohou v účetnictví odpočítat od DPH na vstupu.

Sazby DPH v ČR:

  1. základní sazba DPH je 21%
  2. první snížená sazba DPH je 15%
  3. druhá snížená sazba DPH je 10%