Jak na výpočet silniční daně

Za jaká vozidla se musí platit daň?  Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. A to jak právnickou osobou (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost), tak fyzickou osobou (osoba samostatně výdělečně činná). Výjimku mají vozidla používaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka, pokud příjmy z jeho činnost nejsou předmětem daně z příjmů. Naopak vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České Republice jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání. Pokračovat ve čtení „Jak na výpočet silniční daně“